تبلیغات

دراواخر تیرماه کلاس 1394 که مصادف هستی و عدم باهفته ی اخرماه رمضان من اخلاص همسرم که تو دوران زین بست بودیم اخلاص اولین سفرمشترکمون تصمیم گرفتیم صدر در ترکیه سفرکنیم

بعدازپرس وجو وتحقیقات زیادی که هردو اجرا دادیم سفرچهار صوم امساک ی استانبول راانتخاب کردیم بامراجعه فایده اژانس وگرفتن بلیط تصمیم خودرا قطعی کردیم بلندپروازی از فرودگاه قدوه خمینی تهران اخلاص ساعت1:30 بامدادیکشنبه94/4/21 به تیررس فرودگاه اتاتورک استانبول بود

سوم ساعت پیش ازپرواز به حزب رسیدیم ولی بدبختانه پارکینگ سقف دار پرشده وجود و مکان بنگاه اثر واسه ی ماشینمون نبود. خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو به درون سالن رفتم وشوهرم بعداز یکساعت ونیم معطلی جای پارک پیداکردو اومدداخل گیت.


تور آلانیا
بعدازتحویل واگذاشتن باردرقسمت آنک حواله های ارزی رو بامراجعه به آژانس های بانک درون فرودگاه به پایگاه تبدیل کردیم ومنتظر ساعت پرواز شدیم.

اوج گیری بدون تاخیرانجام شد. پرواز با هواپیمایی زاگرس بودکه تصعید خوبی نیستی وبعدازدوساعت ونیم پهلو مقصدرسیدیم.

ایام ترکیه1:30 ساعت، باز یافتن ایران پشت تربود. آنجا از پیداکردن ترنسفر وکمی معطل شدن به عدو بقیه پی سپار هتل شدیم.

هتل ضمیر اول شخص جمع هتل مارینم(4ستاره)درمنطقه ی اکسارای بود.هتل خوش وتمیزی بود ومن وشوهرم کاملا راضی بودیم. منزل دارای گاوصندوق'سشوار'تلویزیون وکاملا تمیزبود. صبحانه ی مهمان پذیر درطبقه ی سابع سرو میشد که نمای قشنگی داشت وکیفیت وتنوع صبحانه خیلی بکر بود.


موقعیت هتل دریغ برای مترو طرح فرضیه خیال تراموا خرب بود، تامترو پیاده ده دقیقه وترموا تقریبا روبروی خیابان مهمانخانه بود.

بعدازتحویل گرفتن خانه وچندساعت خلوت حدودساعت 8بیدارشدیم وبعدازاماده شدن وخوردن صبحانه طبق دستور کار ی قبلی اماده ی تفرج شدیم، البته توی مسیرفرودگاه تاهتل تورلیدر تعدادی تبرزین را معرفی کرد ولی در اصل قیمت هاش بصرفه نبود وباتوجه به اطلاعات قبلی ازهیچکدوم مصرف نکردیم وخودمون همون تورها رو با1/3 قیمت گشتیم. ازقبل طرح ی مترو رو تهیه کرده بودیم وبعدازتهیه ی آکبیل کارت سواره و پیاده ترمواشدیم وبه ایستگاه گلحانه برای بازدید از صرح توپ کاپی رفتیم، ورودی کاخ20لیربود وهزینه راهنمای صوتی فارسی15لیربود. که ماازش مصرف کردیم وتاحدودی مفید بود.

درمحوطه ی زیبای صرح عکس گرفتیم بعدازبازدیدچندساعته پیاده فایده سمت امپراطور احمد مفاد اسلوب افتادیم دیدن بار ها ومغازه های باقلوافروشی التذاذ بخش واشتهابرانگیزبود. درمیدان روبروی ایاصوفیه کمی آرام کردیم بعدبه بازدیداز مسجدسلطان احمد رفتیم، بعدازبازدیدازمحوطه ی مسجدبه تو مسجد رفتیم برای اینکه زمان نماز هستی و عدم نمیشد داخل مسجد بمونیم، وازقبل ملالت شنیده بودیم ایاصوفیه وسلطان احمد تشت خاصی نداره وفقط ایاصوفیه بزرگتره دیگه ماهم ضلع سود دیدن یکی اکتفاکردیم.

ورودی ایاصوفیه برای هرنفر20لیربود، سرانجام و اینک ازان به ماء مایع شیره انبار یرباتان رفتیم، که ورودی هرنفر20 لیربود. درابتدای ورودبه ابو انبار اتلیه ی عکس بالباس تاریخی ترکیه هستی و عدم که خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو وشوهرم درحالت ها وژست های متنوع عکس انداختیم که دراخر منحصراً یه عکس رانتخاب وقاب متاثر تحویلمون بازگردانیدن وهرعکس20لیربود.CD عکس هارو محنت بهمون میدادن که60لیرهزینه داشت که مانخواستیم.

بعدازبازدیدازاب سیلو چندتایی بلوط خوردیم که مزه ی خاصی نداشت، ولی بالا امتحانش می ارزید. هوس ی نفقه ناهاربه رستورانی درهمون نزدیکی رفتیم ودنده کباب بادسرهای متنوع ومختلف خوردیم، هزینه ی دنده کباب 49لیربود.


بعدا ز طرفه العین واسه ی استراحت به مسافرخانه رفتیم برنامه ی بعداز ظهرمون گشتن توی میدان تکسیم وخیابان رهایی وبرج گالاتاکه درانتهای خیابان استقلال بود. خیابان آزادی فوق العاده جنجال وپررفت وامد وبدون هیچ وسیله ی نقلیه ای وفقط یک متروی قدیمی داخل خیابان بود.

محنت مغازه های مارک حد مغازه های معمولی داشت. درجای جای خیابان گروه های موسیقی پیدا کردن کشورهای یکسان مشغول هنرنمایی بی پروایی کردن ازجمله ایران


بعدازخوردن بستنی بانمایش زیبا سرگرم کننده وفیلم دریافت ماکه توصیه میکنم بی شک اینکارو بکنین، قدم زنان تاانتهای خیابان رفتیم که متاسفانه ساعت8:30 به دژ گالاتا رسیدیم، وبازدید تعطیل شده نیستی بازدیدازساعت 9صبح تا8 عشا کمی دراطراف حصار گشت زدیم وبرگشتیم برفراز مک دونالد رفته وشام خوردیم که پک کامل ناگت+سیب زمینی+همبرگر+نوشابه 19 لیر.


روی گاری هایی بلالی ام پز، بلالی کبابی، صدف،گردو، بلوط، فروخته می شد. که ماصدف رو آزمون کردیم که فوق العاده خوشمزه بود. صدف که آش برنج فعالانه و منفعلانه پرجنب وجوش پرشده بود، رنج خوردیم طرح فرضیه خیال تعدادی روواسه پیروز شدن به مهمان پذیر خریدیم.

بعدازآن بامترو ضلع سود هتل برگشتیم ونزدیک مهمانخانه باقلوا ازانواع متنوع خریدیم. باقلواها کیلویی65لیربود.
روزدوم سفرمون وبعدازخوردن صبحانه، روی قصدرفتن ضلع سود جزایرپرنسس ازهتل خارج شدیم وسوار تراموا شدیم که ایستگاه کاباتاش بایدپیاده میشدیم. بعدازگرفتن بلیط کشتی که نفری6 لیربود، سوارشدیم بعدازاینکه کشتی نغمه افتاد گلاویز گرفتار عکس گرفتن شدیم. آش اجازه ی جاشو کشتی درکابین جاشو عکس انداختیم واب ترکیبات و مفردات طبیعی4 لیر خریدیم که واقعا طبیعی وخوشمزه وجود وبعدازاون آرزومند موندیم بریزن جزیره ی بیوک ادا که اخرین جزیره وبزرگترین وقشنگ ترین جزیره حیات رسیدیم.

ورودی جزیره غم کالسکه و سرور دوچرخه کرایه میدادن وتوی این جزیره بالاصاله وسایل نقلیه ی موتوری نبود، کالسکه زیر دامن سینه کش شمول جزیره رو کامل آسمان می زد. ودوباره سرجای اوان پیاده می کرد. واحد وزن وشوهرم دوچرخه رو ترجیح دادیم.

دوچرخه ساعتی10 لیربود، کارت بانکی مون وامانت گذاشتیم وشروع ضلع سود دوچرخه سواری کردیم. جزیره ی زیبایی بودکه سربالایی وسرازیری زیادی هم داشت، بعدازکلی هلاک شدن وعکس گرفتن به جای سرآغاز برگشتیم وبعداز برگردوندن دوچرخه لا واسه ی ناهارماهی وانتخاب کردیم. که به حالت خوراک سرو میشدوهزینه اش23لیربود.
درحدوده ساعت2:30بلیط بازگشت خریدیم وسوارکشتی شدیم، کشتی لا ساعت رجعت مشخصی رابطه داشتن که روی کارت هایی نقش بود. هرنیم عهد یه سرویس بازآیی داشت، درمسیربرگشت توی حجره کشتی رفتیم وروی صندلی ها بلندقامت کشیدیم هم کمی صبر کنیم.

بعدازرسیدن پهلو ساحل به بازارچه فروم رفتیم تاازاکواریوم بازدید کنیم، ورودی اکواریوم نفری40 لیربودو ازاونجایی که تکه کاغذ جواز ی تخفیف داشتیم ومنم دبستانی و دبیرستانی بودم. یه ورودی30لیر، ویه ورودی20لیر، جلا کردیم.
تور آنتالیا
بعدازبازدید وگرفتن دوتاعکس 30لیر، به هتل برگشتیم یکدلی بعدازاستراحت برای نوش کردن شام به استقلال رفتیم وسیب زمینی شکم پریا کمپیر خریدیم. سیب زمینی کبابی که بینش وباهرخوراکی که میخواستی پرمیکرد. قیمت هرکمپیر15 لیربود


روزسوم سپس از خوردن صبحانه بی آلایشی برداشتن وسایل رهسپار پارک ابی شدیم، قبلا شنیده بودیم که سرویس رایگان محکمه ولی هرچقدر که خبرجویی کردیم نتونستیم جای سرویس هارو بفهمیمم، پارک ابی اکوا دلفین درمنطقه ی باغ کوچک شهیربود. سرآغاز بامترو وسپس آش اتوبوس حتا نزدیکی پارک رفتیم ولی ازاون نصیب تقدیر تا پارک فقط ون های محلی خلوص تاکسی بودکه مع التاسف و خوشبختانه ما سکبا ون درحدود1ساعتتوی ناحیه شهرداری منطقه های پایین تفرج زدیم. اجاق نزدیکی پارک ابی رفتیم واون آبشخور اخر رو غم باتاکسی رفتیم که میل مفرط یه مسیر خیلی کوتاه30لیر ازماگرفت.

اگرکسی بخواد نفع علیه و له روی بالا و پارکی ابی بره بهش توصیه میکنم که اول باسرویس های رایگان پارک بره، وبعدازاون یاباتاکسی ازهتل بره یا مترو واتوبوس فرز وبعد تیکه ی اخرو باتاکسی، مسلماً باوجود اینکه ماخودمون رفتیم نیز هزینه مون 1/3 تورلیدرمون شد.

+ نوشته شده توسط Hamishedarsafar در چهارشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۹:۵۲ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: ترکیه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha