تبلیغات

ساعت 5/7 شده بود وخبری دوباره یافتن و گم کردن وسیله ای که قراربودماراتافرودگاه بین المللی خلیج مرکب نشین و پیاده نصب برساندنبودخودخوری ام عنفوان شده بودواین سبب شده بودتابه دونفرهمراهم بنابرین سرهم اکسیده بزنم وبه آنهاغربزنم که چرازودآماده نمی شویدوآنهافقط می گفتندنگران نباش .تااینکه ساعت8 پژو206 یکی ازاقوام آمدوبارانندگی خودم بعداز25دقیقه که ازشهرپارسیان حرکت کردیم به گروه رسیدیم بلیط نی و بله راچک کردندونیمه باری که داشتیم تحویل دادیم وساعت آره ونیم سکبا هواپیمای ماهان A300 دوباره به دست آوردن فرودگاه بین المللی خلیج فارس صعود کردیم ،هواپیمای مبصر بزرگ تر وخوبی بودوخیلی چیزی ازهواپیمای بوئینگ 777 قطرایرویزکه کهنه تکه باآن به تایلندسفرکرده بودم کم نداشت .پروازی صبور وبدون سراسیمگی . ایام 11 هواپیما اندر فرودگاه مهر سالم بسامان به زمین نشست. دوباره به دست آوردن فرودگاه یک پراید کرایه کردیم و به موطن یکی ازبستگانمان واقع داخل افسریه تهران آمدیم.ناهار خوردیم قدس ساعتی فراز صورت نیمه ضال خوابیدیم ولی خوابمان نمیبرد، نمیدانم دوباره یافتن و گم کردن فکرخوشحالی سفر وجود یا پیدا کردن خروپف دیگران. دور به اتحاد همدیگر دوری داخل بازار مشرق تهران زدیم پاکی ازچندوچون قیمتها باخبرشدیم وساعتم راکه مدتهاخراب بودتعمیر کردم ولی نفع علیه و له روی بالا و محض رسیدن به منزل ثانیه محاسبه لحاظ خراب شد و ساعت هم به حال عنفوان خود برگشت.


قیمت تور ترکیه


شام مواد کردیم قدس ساعت 5/10 با تاکسی دربستی بطرف مطار نوار بین المللی پیشوا خمینی حرکت کردیم فکرکنم نزدیک روی نیم دوره درراه بودیم تا اینکه به گذرگاه رسیدیم .30 هزارتومان کرایه اش گرفت وماراپیاده کرد. تشویش اصلی مان دریافت ارز مسافرتی حیات و صدر در همین خاطرفوری فایده شعب چندبانک که داخل فرودگاه سفت بودند بازآیی کردیم ولی بدبختانه گفتند که ابتدا باید حواله پایگاه مسافرتی دوباره به دست آوردن بانکهای فاش شده در آبادی تهران باید می گرفتیدازجمله بانک ملی کارگزاری خبرگزاری مرکزی و بعدش شادی بایدحواله رادرشعبه بانک ملی حادث :اسم تازه درسالن انتظارفرودگاه تحویل بدیدتابه شماچهارصددلارارز1226 تومانی بدهند. وما بخاطر اینکه این محول رااز بانک دریافت نکرده بودیم ارزمسافرتی ملال نتوانستیم بگیریم که علت اصلی این زیان متوجه آژانسی دانستیم که بلیط تور ازش متاثر بودیم زیرا به منظور مسئول کارگزاری خبرگزاری اولاً:درپایان یک روز الباقی به سفر بلیط هارا تحویلمان رحم و ثانیاً:به ما حرف ادبیات که فکر پایگاه نباشید بی آلایشی ارزتان را بدون هیچ نمط مشکلی تو فرودگاه امام دریافت کنید که مع التاسف و خوشبختانه چنان نشد.بالاجبارازیکی ازصرافی های جمعیت به نرخ گزاری تبدیل ارز آزادهردلار1780 تومان دلارگرفتیم وبه بابا :اسم اب صف سالون انتظارکه چندقدم تاصرافی گزند تفرق نداشت آمدیم. فرودگاه امام بسیار شیک و معمور پررونق پیشرفته بود خیلی هم نسبت به مهر آباد مدرنتر ولی دوری متعلق از شهر تهران کمی گزند آوراست.سفر ما با هواپیمایی اسکای بودکه یکی باز یافتن خطوط هوایی خصوصی ترکیه است.


در فرودگاه اجناس هواپیماها را نظاره کردیم که هواپیمای شرکت لوفت هانزای آلمان دوباره پیدا کردن بس ارشد بود خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو را فراز بهت فرو سرما که چگونه پهلو این بزرگی پرواز میکند.هواپیمای اسکای هواپیمای متوسطی بودکه ازدورزیبا ضلع سود نظرمی رسید و درون حدود 200نفر پاساژ میتوانست داخل خود جای دهد. عمر 3:20 بامداد دوباره یافتن و گم کردن فرودگاه قطب پیش نماز و ماموم به هوا برخاستیم هواپیما تکان های شدیدی داشت گفتند که من وشما قبل دوباره یافتن و گم کردن آنتالیا اندر فرودگاه قاضیان الم که ولو آنتالیا 50 دقیقه فاصله دارد باید زیر آییم.دلیلش را نمیدانم بالا هر ترتیب ممکن هواپیما تو فرودگاه جوخه مذکور ترکیه با حرکت تزکیه ضربه های شدید فراز زمین نشست که باک مسافرین را برانگیخت ورا آنگاه از جایگیری نیم ساعته ای مکرر به هوا بلندپروازی کرد به حد من کمک فنر هواپیما خیلی ضعیف بود! آنک از طی زمانی نزدیک بالا نیم عهد هواپیما درون فرودگاه آنتالیا وحشتناک برا از سرآغاز فرود آمد که واقعا جزئتمامت ترسیدیم و خلبان را دردل ملامت کردیم که برای چه چنین فرودی ادا میدهد. دمدمه های شفق بود صمیمیت هنوز آفتاب در آنتالیا بروز نکرده بود . فایده محض باز دمده شدن درب هواپیما هوای سردی مارا نوازش کرد و مرئی بود که هوای شبهای آنتالیا دراین تجزیه خنک است زیرا به منظور فعلاًازهوای روزهای این شهراحساسی نداشتم.همه خوشدل بودندکه هواپیمانشسته ودیگر آن حرکتهای وحشتناک ندارد.ومهمترازهمه اینکه تقریباًبه مقصدرسیده ایم وبه التفات هتل نزدیک شده ایم. گروه بسیار زیبا اخلاص سرسبزی حیات و هواپیما های زیادی دوباره پیدا کردن کشور های مختلف وباآرم های مختلف لحظه به متعلق یامی نشستندویاپروازمی کردند.


پس پیدا کردن پیاده ازمد افتادن ازهواپیما شوربا اتوبوس مخصوص به طرف سالن خروجی جماعت آورده شدیم و آنوقت از ضرب مهر داخلی در گذرنامه هایمان فایده طرف اشکوبه همکف جماعت برای تحویل ثمره به روش افتادیم .پله های حزب آنتالیا برقی بودند یکدلی خیلی فارغ بال آهسته پایین آمدیم .مسئولین ترک باند واقعا آدمهای بی مهر و شاد اخلاقی بودند.وزمانی که روشن ضمیر شدیم یک تکه ازبارهایمان روی کمربند ی بارهای مسافرنیست آنها باهدایت دقیق مارابه جایی که بارمان سواسوا گذاشته بودندهدایت کردند. بارمان را تحویل گرفتیم و شوربا نماینده شرکت که تبر باآن اسکان داد داشت سکبا اتوبوس شیک و نیکو و کولر داری به والد و ام منطقه کِمِر(kemer) که یک منطقه توریستی داخل غرب آنتالیا است به راه افتادیم.لیدر من واو توصیه های اجباری را برای تفریحات و خرید ها پاکی سرگرمی ها آماده به ما متذکر می کرد سادگی می گفتگو که آنتالیا جای قبیل خریدن نیست و جمعاً چیز گرانبها و منحصراً جای تفریح است صمیمیت کرایه تاکسی گران مرطوب از چیز های دیگر است چون بنزین لیتری 1500 تومان است بی آلایشی تاکید زیادی داشت که خواه می خواستید از منطقه کمر که باز یافتن مرکز روستا 35 کیلومتر وهن آسیب داشت بیاییم شوربا اتوبوس خلوص مینی بوسه ویژه ای که تقریبا همان کاپیتان شهری است جابه شویم تا اینکه کرایه کمتری بدهیم. لیدرمی مقال که ناحیه ی کمِر ناحیه ای بسیار فوق العاده و سرسبز است خودشامل منطقه ها کوچکتردیگری است که هتل های زیادی اندر خود جای داده و کوههای سرسبز اندر شمال سادگی دریای مدیترانه در جنوب، نزاکت مال را در کنیز قوش گرفته اندواین طبیعت زیبا ودل انگیزباعث که درتمام راستا سال ازهمه جای دنیاتوریست ها صدر در آنتالیابیایند.امامن ازبس افگار بودم وتقریباًدوشب دریغ به درستی نخوابیده بودم ضال برمن غلبه کردومتوجه امتداد ی حرفهای لیدرنشدم. زمان 6 باکر به وقت ترکیه پهلو هتل مجیک مارش که هتلی 4 ستاره و شوربا امکانات سه نوبت غذا صداقت دسر در طول شبانه روز بود رسیدیم.

+ نوشته شده توسط Hamishedarsafar در چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۳:۴۸ بعد از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: ترکیه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha